Toimituskulut 0 € yli 50 euron tilauksiin.
Toimituskulut 0 € yli 50 euron tilauksiin.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 17.5.2018. Asiakkaan on hyväksyttävä tämä tietosuojaseloste voidakseen käyttää Mastermark Brands Oy:n palveluita.

REKISTERINPITÄJÄ

Mastermark Brands Oy (y-tunnus 0908959-0)
Vajossuonkatu 16
20360 Turku
Puh. 02-2760 250
info(a)mastermarkbrands.fi


YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Matti Häkkinen, Vajossuonkatu 16, 20360 Turku
p. 040 558 9019
matti.hakkinen(a)mastermarkbrands.fi


REKISTERIN NIMI

Mastermark Brands Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Mastermark Brands Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Mastermark Brands Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, mikäli asiakas on antanut luvan kohdennettuun mainontaan.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu useasta alarekisteristä, joissa on tallennettuna tietoja
asiakkaasta seuraavasti:

  1. asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi sekä asiakkaan tekemät markkinointiin liittyvät valinnat. Rekisterin tiedot pitävät sisällään myös verkkokaupan käyttäjätunnukset, mikäli asiakas käyttää palvelua, jonka käyttäjäksi erikseen rekisteröidytään.
  2. luottokaupan ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot
  3. asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta ja palautuksista koskevaa tietoa


Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään verkkokaupan käyttäjäksi, hänen tilatessaan tavaraa tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.


TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja Mastermark Brandsin omiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Markkinointia voidaan kohdentaa asiakkaaseen vain, mikäli hän on siihen erikseen antanut luvan. Asiakas voi halutessaan kieltää markkinoinnin ja sitä kautta tietojen luovutuksen.


TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan sähköpostimarkkinointirekisterin ylläpitotarkoituksessa. Tietojen siirto tapahtuu Privacy Shield -käytänteiden mukaisesti ja palveluntarjoajalla sekä Mastermark Brandsilla on tietojen siirrosta voimassa oleva tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä Mastermark Brands Oy:n työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Eri työntekijäryhmillä on eritasoisia käyttöoikeuksia Mastermarkin Brandsin tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Mikäli asiakas itse lähettää tietojaan verkkosivuilla Mastermark Brands Oy:lle suojaamattoman yhteyden yli, emme voi taata, ettei asiakkaan tietosuoja vaarannu. Verkkosivu on suojattu, kun sivuston osoite esitetään muodossa https://. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.


TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella Mastermark Brandsin asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Mastermarkin asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info(a)mastermarkbrands.fi, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Mastermark Brands voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Mastermark Brands vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella Mastemark Brandsin asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen info(a)mastermarkbrands.fi, josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Mastermark Brands voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Mastermark Brands vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Mastermark Brandsia käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Mastermark Brandsin rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Mastermark Brands voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Mastermark Brands vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).